projektek-események

Átlátás - Gáldi Vinkó Andrea, Szombat Éva: r.í.c chicks
2012.02.23 - 03.22 / Liget Galéria

Átlátás

Gáldi Vinkó Andrea, Szombat Éva:
r.í.c chicks

2012. február 23 - március 22.
Liget Galéria

Egy közös utazás alkalmával jött létre 2009-ben az azóta aktívan együttműködő Ív and Candie alkotópáros (Gáldi Vinkó Andrea és Szombat Éva). Fotográfusként mindketten szuverén formanyelvvel rendelkeznek, a közösen készült munkájuk mégis egy tematikailag és stilárisan is elkülönülő egységet képez, mely fiktív karaktereik szűrőjén át látja és virtuális felületeken közzétett oldalaik segítségével láttatja a világot. Környezetük szubjektív szemszögből való dokumentálása mellett saját generációjuk és koruk problémáit, élethelyzeteit mutatják be. A fiktív, narratív és a dokumentarista elemek keveredése által létrejövő Ív and Candie-világ naplószerű képfolyama olykor humoros és giccses, máskor társadalomkritikus és provokatív, de mindig többrétű értelmezési lehetőséget kínál az alakok és helyszínek egymáshoz való viszonyának definiálásban, természetesen a tőlük megszokott szubjektív szűrőn keresztül.
A r.í.c chicks projekt az alkotópáros kedvelt blog formáját folytatja, a hangsúly itt azonban a két alkotó vizuális párbeszédére kerül, mely a kurátor képi és szöveges formában megfogalmazott reflexióival egészül ki. A sajátos Ív and Candie világ megőrzése mellett dialógusukkal egymás munkáit inspirálják, terelik az újabb témák és helyzetek felé. A kiállításon installáció formájában jelenik meg a projekt, kiegészülve az alkotópáros korábban készült munkáival.

Kurátor: Somosi Rita
Kiállítás megnyitó: 2012. február 23. 19 óra
Megnyitja: Mélyi József

Kiállítás a Liget Galéria oldalán
ivandcandie.blogspot.hu

Fotó © Ív & Candie

 
 

______________________________________________

Az Átlátás projektről
A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Oltai Kata kurátorral egy több galériát összefogó, többrészes kiállítás-sorozatot szervezett, melynek kezdettől fogva nem csupán az volt a célja, hogy létrehozzon hat kiállítást, hanem, hogy a szakma különböző szereplőit az együtt-gondolkozásra, kommunikációra, problémamegoldásra, térben-gondolkodásra, koncepció-hangolásra sarkallja.
Minden kiállítás egy alkotó és egy kurátor közös munkája során valósult meg, a rendelkezésre álló bő fél év alatt egy közös prezentációt is szerveztünk, melyen mindenki beszámolt addigi munkafolyamatáról, esetleges felmerülő kérdéseiről, problémáiról, így lehetsőég nyílt, hogy a hat kiállítás szereplőit: alkotók, kurátorok és a kiállítóhelyek képviselői egymás munkáit is nyomon kövessék.
A programban olyan kiállítóhelyek vesznek részt, melyek nyitottak egyrészt a fotóra, mint műfajra, nyitottak arra, hogy egy teljesen friss alkotóval dolgozzanak, illetve szempont az is, hogy lehetőség szerint a non-profit és a kereskedelmi szektorból egyaránt érkezzenek. Az Átlátás projekthez csatlakozó kiállítóhelyek a Demo Galéria, a Faur Zsófi Galéria, a Karton Galéria, a Liget Galéria, a Lumen Galéria és a Nessim Galéria.
Web