projektek-események

Átlátás - Trembeczki Péter: Újratervezés
2011.11.24 - 12.22 / Faur Zsófi Galéria - Panel

Átlátás

Trembeczki Péter: Újratervezés

2011. november 24 - december 22.
Faur Zsófi Galéria - Panel

Életünk útjait járva sokszor érünk olyan kereszteződési pontokhoz, ahol el kell döntenünk, hogy merre induljunk tovább. Ezekben a kereszteződésekben azonban nem állhatunk sokáig, az útvonalat gyorsan meg kell terveznünk mielőtt felvillan a zöld lámpa, és újra útnak indulunk. A kontemplálásra – arra, hogy elmerüljünk bensőnk legmélyebb rétegeinek feltárásában, problémáink, fájdalmaink átrágásában és döntéseink következményeinek mérlegelésében – kevés időnk marad.
Trembeczki Péter Újratervezés című munkájában saját belsőjének kibontásával, esendőségének tetten érésével, döntései következ-ményeinek feltáruló újabb és újabb aspektusaival foglalkozik. A döntő pillanatok, a döntő szavak és mondatok kitáruló őszintesége pedig hozzánk is intézi a kérdést: vajon képesek lennénk-e mi is szembenézni a döntéseinkkel, tudnánk-e nyíltan vállalni, megmutatni és egyben rámutatni legfájóbb pontjainkra?
A megmutatás/kimutatás vagy épp az elrejtés/eltitkolás mozzanatai, ahogy az élet zegzugos térképén lévő útvonalak közti eligazodás, egyaránt a részben saját magunk, részben a társadalom által konstruált határokon történő belül maradásról, illetve ezen határok átlépéséről való döntéseinken alapszanak. A döntéshozásaink és a sorozatos újratervezéseink folyamatait, a különböző megoldási lehetőségek keresését pedig – épp úgy, ahogy az alkotói munkát, az alkotó és a kurátor együttműködésének bonyolult mechanizmusát – a töredékekből, a részletekből történő egység kovácsolásának szándéka vezérli.
Kurátor: Gellér Judit
Kiállítás megnyitó: 2011. november 24. 19 óra
Megnyitja: Mátray Péter

Sajtó:
Barta Edit: Arccal a tér felé – A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Átlátás-projektjéről (Fotóművészet 2012/1 LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM)
Fotó © Trembeczki Péter: Újratervezés, fotóinstalláció, 2011

Az Átlátás projektről
A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Oltai Kata kurátorral egy több galériát összefogó, többrészes kiállítás-sorozatot szervezett, melynek kezdettől fogva nem csupán az volt a célja, hogy létrehozzon hat kiállítást, hanem, hogy a szakma különböző szereplőit az együtt-gondolkozásra, kommunikációra, problémamegoldásra, térben-gondolkodásra, koncepció-hangolásra sarkallja.
Minden kiállítás egy alkotó és egy kurátor közös munkája során valósult meg, a rendelkezésre álló bő fél év alatt egy közös prezentációt is szerveztünk, melyen mindenki beszámolt addigi munkafolyamatáról, esetleges felmerülő kérdéseiről, problémáiról, így lehetsőég nyílt, hogy a hat kiállítás szereplőit: alkotók, kurátorok és a kiállítóhelyek képviselői egymás munkáit is nyomon kövessék.
A programban olyan kiállítóhelyek vesznek részt, melyek nyitottak egyrészt a fotóra, mint műfajra, nyitottak arra, hogy egy teljesen friss alkotóval dolgozzanak, illetve szempont az is, hogy lehetőség szerint a non-profit és a kereskedelmi szektorból egyaránt érkezzenek. Az Átlátás projekthez csatlakozó kiállítóhelyek a Demo Galéria, a Faur Zsófi Galéria, a Karton Galéria, a Liget Galéria, a Lumen Galéria és a Nessim Galéria.
Web