projektek-események

FFS Szerda - Csatlós Judit: A tudás változó helye - Fényképek a kultúrakutatásban
2013.04.24

FFS Szerda - 2013. 04. 24.

Csatlós Judit: A tudás változó helye 
- Fényképek a kultúrakutatásban

Barthes a fotográfia lényegét abban látja, hogy bizonyítja annak létét, amit ábrázol. Mint kifejti: „Az persze előfordulhat, hogy hazudik a dolog jelentését illetően, éppen azért, mert természeténél fogva tendenciózus,de a dolog létét illetően soha. Bár általános gondolatokra (fikcióra) képtelen, mégis nagyobb hatású mindennél, amit az emberi szellem valaha is kieszelt annak érdekében, hogy biztosítson minket a valóságról – ez a valóság azonban mindig csak esetlegesség.” (Roland Barthes: Világoskamra, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985, 98.) Az elmúlt évtizedek alatt a kultúratudományokban végbement önreflexív, önértelmezési folyamatoknak köszönhetően a tudás előállítása és a reprezentáció mikéntje került a kutatások középpontjába. A kibontakozó„writing culture” vita nem hagyta érintetlenül a képekről való gondolkodást sem, és a képelméleti diskurzusok éppen a Barthes által kétségbe vont szimbolikus jelentésképző mechanizmusok meglétét helyezték afókuszba. A fényképek antropológiai (tudományos) használata már nem a kép ontológiai eredete, hanem a képi reprezentáció és jelentésképződés mentén tételeződik.  Előadásomban a vizuális antropológia módszereit felhasználva,  a 20-as évek második felében készült tornafotókból előálló archívum – Clifford Geertz bevezette – „sűrű leírás” módszerével a test és identitás társadalmi/kulturális jelentéseinek felfejtésére teszek kísérletet.
Az előadást közvetítjük az interneten, a FotoKlikk konferenciaszobájában.
Időpont: 2013. április 24. 19.00
Helyszín: ArtBázis Összművészeti Műhely (1085, Budapest, Horánszky u. 25.)
Fotó: Madzsar József(?): Palasovszky Ödön és Madzsar Lili a Madzsar-iskola egyik nyújtó és egyensúlygyakorlatát szemléltetik, 1920-as évek első fele, magántulajdon. Forrás: artmagazin.hu

 

Web