projektek-események

Szalai Dániel: Stadtluft - Átlátás #3
2020.01.25 - 02.08 / K. A. S. Galéria

Szalai Dániel: Stadtluft - Átlátás #3

2020. január 25 - február 8.
K. A. S. Galéria

Megnyitó: 2020. január 24., 19:00
Helyszín: K.A.S. Galéria | 1118 Budapest, Bartók Béla út 9.
A kiállítást megnyitja: Lakner Antal, képzőművész

Megtekinthető: 2020. január 24. – február 8. | keddtől péntekig 14:00-18:00 óra között

Kurátor: Horváth Lili

A kiállítás kiindulópontját azok az eszközök és rendelkezések adják, amelyeket Bécs önkormányzata alkalmaz a galambok életfeltételeinek bizonyos városi körzetekben való megszüntetésére és populációjuk ellenőrzésére, továbbá az ehhez kapcsolódó kommunikációs kampány, amely a galambetetés tilalmára hívja fel a lakosság figyelmét. Szalai Dániel munkái azonban nem elsősorban a városi galambok egy új kulturális vizibilitásának megteremtésére vállalkoznak, és nem is csupán az emberi/nem-emberi ontológiai dichotómia feloldásának lehetőségeit vizsgálják a poszthumán narratíva mentén, hanem ennél jóval nagyobb a tétjük.

Szalai – mintegy követve Foucault útmutatását – a társadalmi nyilvánosság ezen leghétköznapibb, legészrevétlenebb, ideológiáktól látszólag távol eső regiszterében igyekszik feltárni azokat a diszkurzív hatalmi technikákat, amelyek nemcsak legitimálják a bécsi bürokrácia pragmatikus eljárásait, de egyúttal létre is hozzák a diskurzus tárgyát: a galambokat, mint rendészeti és esztétikai problémát. Az alkotó figyelme eközben a normaképző jelentéstársítások konstruálásában döntő szerepet játszó és a társadalmi tudatformákat alapvetően meghatározó fogalmi metaforákra irányul. A kiállításon ebbe a hatalmi viszonyok megformálásáért felelős diszkurzív mezőbe léphetünk be. Szalai egy sajátos, integrált szemiotikai teret hoz létre, amelyben a nyelv absztrakcióit közvetlen esztétikai tapasztalattá materializálja, taktilissá teszi, s amelyben maga a háromdimenziós tér is jel funkcióval ruházódik föl: az arányokkal és tömeggel való játék, a kiállítótérben elhelyezett egyes objektek által kiváltott, már-már diszkonform térérzet utal a tömegpszichózis létrejöttében is kulcsfontosságú mérték, mennyiség, valamint a társadalomban a rész – egész viszonyának ambivalens kérdésére. A (kiállító)tér rizomatikus jelentéshálóját további mezővel bővíti a foucault-i értelemben vett heterotópia, mely a galambszaporulat szabályozására kifejlesztett, a bécsi tetőterekben kialakított, mesterséges galambdúc rekonstrukciója formájában a téren belüli térként jelenik meg.

A galéria teréből kilépve azzal a felismeréssel szembesülhetünk, hogy a kiállítást igen, de a Szalai munkái által generált diszkurzív teret nem hagyjuk hátra: a társadalmi, kulturális valóságunk megalkotásában szerepet játszó fogalmi metaforáink céltartománya bár különbözik, de az alkalmazott diszkurzív gyakorlatok, kriminalizációs stratégiák, a társas térből – és végső esetben a társadalomból – való kizárás paternalista, normalizáló logikája tekintetében zavarba ejtő hasonlóságokra bukkanthatunk posztdemokratikus jelenünk mélyebb rétegeiben.

Szalai Dániel projektjét, amelynek egyes komponenseit az elmúlt évben a PARALLEL - European Photo Based Platform keretében a Capa Központban valamint Lisszabonban mutatta be, és amellyel elnyerte az OFF Bratislava 2019 – dogmatiX fesztivál fődíját, a budapesti közönség elsőként az FFS Átlátás #3 sorozat keretében nyíló egyéni kiállításán láthatja teljes és egyúttal továbbfejlesztett formájában.
(Horváth Lili)

A projekt első kiadása a MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a bécsi Universität für angewandte Kunst fotográfia képzésének keretében jött létre.

Támogatók: FFS - Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Pigmenta Art Print Lab

Külön köszönet: CAPA Központ, K.A.S Galéria, Kútvölgyi-Szabó Áron

www.nka.hu


Borítókép: © Szalai Dániel
Web