projektek-események

Balogh/Bilak/Geibl - Women's Studies
2019.02.15 - 03.04. / K. A. S. Galéria

Balogh/Bilak/Geibl
— Women's Studies

2019. február 15 - március 04.
K. A. S. Galéria


Kiállító művészek: Balogh Viktória, Krystyna Bilak, Geibl Kata

Kurátor: Ferenczy Bálint

Megnyitó: 2019.02.14. 18:30

Megnyitja: Cséka György, esztéta


Hiszem, ha látom – tartja a közmondás. Az emberi lét alapvető igénye a bizonyosságra való törekvés, másképpen fogalmazva a világ megismerése, feltérképezése. Feltételezésinket kísérletek követik, melyeket évszázadokon át írott formában rögzíttetünk és ábrákkal egészítettünk ki. A technológia fejlődésével, a rajzolt ábrák szerepét egyre inkább átvettette a fotográfia, olyannyira, hogy ma már (fény)kép és szöveg már-már elválaszthatatlanok egymástól. De valóban a biztos tudás támasza-e a fotó? Elég-e látás és olvasás késsége, hogy higgyünk, vagy hinnünk kell-e előbb, hogy valóságként, hiteles tényként értékeljük, amit látunk? 

Geibl Kata Sisyphus (2018) sorozata ezen kettőségre mutat rá, a tudomány – tudás – és fotográfia kapcsolatát vizsgálva. Laboratóriumi termeket, tudományosnak ható fényképeket látunk, mintha a CERN-ben sétálnánk. Hol van határ fikció és valóság között? Valóban egy kutatóintézetben járunk és felfedezések dokumentációját látjuk, vagy csupán fotóstúdióban kreált díszletekről van szó? 

Krystyna Bilak Unseen (2017) című sorozata az emberi látás és érzékelés ok-okozati relációját vizsgálja. Hogyan változik a megtapasztalás élményé, ha az emberi érzékelés spektrumán kívül járunk? A sötétben megszűnnek az alapvető körülmények ahhoz, hogy megismerjük a világot. Mégis, a kamera lencséjén keresztül láthatóvá válik a lét ezen különös állapota. Bilak fényképein keresztül a láthatatlan válik láthatóvá. 

Balogh Viktória Tudások (2017) sorozata a tudás vizuális nyomait rögzíti. A letörölt iskolai táblák felületein a krétanyomok palimpszeszt-szerűen maradnak vissza és rétegződnek egymásra, a tudás (és felejtés) vizuális szimbólumaiként hagyva nyomot. Színsor (2018) című installációja a gondolatmenetet folytatva a nyomtatott írásosságnak állít bálványt, de sokkal inkább kapunk ferde tükröt, hiszen a Világirodalom Remekei könyvsorozatból felépített torony elemei csak borítójuk gyanánt könyvek. Belső tartalmukat nem láthatjuk, így a vizualitás esztétikája kerül előtérbe. A könyveket tartalmuk megismerése nélkül, csupán borítójuk alapján azonosítjuk be.

Kétségtelen, a fényképezés és képrögzítés felfedezésével olyan jelenségek váltak elérhetővé és előhívhatóvá melyeket korábban legfeljebb csak – szükségképpen - stilizált ábrákon keresztül láthattunk (rajzok, metszetek, stb.). Ugyanakkor a fotóval valójában kétélű kardot kaptunk, hiszen a fénykép pártatlan, nincsen véleménye, ugyanúgy szolgálhat objektív bizonyítékként, mint a megtévesztés eszközeként.

A galéria február 14-én nyíló kiállítása az FFS (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója) három, MFSZ (Magyar Fotóművészek Szövetsége) ösztöndíjas alkotójának, Balogh Viktóriának (1992), Krystyna Bilak-nak (1993) és Geibl Katának (1989) ad kiállítási lehetőséget.

_

A K. A. S. Galéria alapításától fogva az állami mecenatúra és az önmenedzselésben kevésbé járatos művészek közötti űrt kívánta kitölteni. 2015 óta a galéria programjában egyre fontosabb szerepet kap a 35 év alatti fotóművészek bemutatása, vendégkurátorok bevonásával és a nemzetközi kapcsolatok felé való nyitással. A galéria célja, hogy a fiatal fotóművészek találkozóhelyévé, közösségi pontjává váljon, segítve pályájukat egyéni és csoportos kiállításokkal.

A kiállítás társszervezője a 2017-ben alapított Initio Fine Arts, melynek célja az 1945 utáni kortárs közép-kelet-európai képzőművészet és design népszerűsítése és beépítése a nemzetközi művészeti szcénába, alkotóinak megismertetése Magyarországon és a határokon túl. Az Intio Fine Arts a családi hagyományt folytatva (K. A. S. Galéria), ugyanakkor nemzetközi tapasztalatokkal és kapcsolatokkal igyekszik a régió képzőművészeit segíteni.

_

A kiállítás társzervezője az Initio Fine Arts.
Koszönjük Lendvai Linda (Supermarket Gallery) hozzájárulását Geibl Kata sorozatának kiállításához.
A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Fotóművészek Szövetsége támogatása tette lehetővé.

© Geibl Kata
© Balogh Viktória
© Bilak Krystyna
Web