projektek-események

Damage Control - Biró/Hodosy/Riga
2019.04.13 - 05.04. / K. A. S. Galéria

Damage Control
— Biró/Hodosy/Riga

2019. április 13 - május 04.
K. A. S. Galéria


Kiállító művészek: Biró Dávid, Hodosy Enikő, Riga Eszter‍

Kurátorok: Vivienne Gamble (Seen Fifteen Gallery, London), Ferenczy Bálint (Initio Fine Arts, Budapest)

Megnyitó: 2019.04.12. 20:00A Damage Control kiállítás a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának három tagjának, az emberi kapcsolatokra reflektáló munkáit mutatja be. Szemben, a mai világunkra olyannyira jellemző – a közösségi média álltál propagált és elvárt – tökéletességre törekvéssel szemben – ahol mindig legjobb arcunkat kell mutatnunk – a galériában kiállító művészek az emberi interakciókban rejlő hibákra, nehézségekre és esetlenségekre irányítják a figyelmet. Olyan helyzetekre, melyek elkerülhetetlenül hozzátartozói az emberi kapcsolatoknak és a társas létnek.

Biró Dávid ERR (2017) sorozata a társas érintkezéseinket megszabó etikettel foglalkozik. Olyan hagyományos illemszabályokkal, melyek ideális esetben segítik viselkedésünket különböző társasági szituációkban. Az ERR sorozat ugyanakkor a rendszer hibáit mutatja meg: eseteket, amikor homokszem kerül a gépezetbe és zavarbajtő szituációk alakulnak ki.

Hodosy Enikő Láthatatlan-te (2016) sorozata az emberi kapcsolatokhoz szükségszerűen társuló lelki sérülések vizuális nyomait jeleníti meg. „Ahogy egy verekedés vagy összekapás után a testünkön is maradnak zúzódások, ugyanúgy igaz ez lelkünkre, szellemi lényünkre is...” (Hodosy Enikő) Mi történne akkor, ha lelki vívódásainknak és belső sérülésinknek ugyanígy, testi lenyomatai lennének? A sorozat Hodosy fotónapló-szerű válogatásából áll össze, kiegészülve kulturális és művészettörténeti utalásokkal. A végeredmény egy térben és időben kiterjesztett atmoszferikus, asszociációs halmaz, mely különböző síkokon értelmezi a problémát, így a személyességen túl, egy általánosabb mondanivalót fogalmaz meg.

A Persona (2015) című sorozat Riga Eszter végzős egyetemi évében készült, mely időszakot a diplomázás körüli stressz és a kényszeres megfeleléses jellemzett. Ezen időszakot összegző metaforikus képei vizuális feldolgozása és megörökítése saját belső küzdelmeinek. Recall című munkája szintén belső képeket hív elő, de a jelen eseményei helyett a múlt emlékeiből merít. Olyan, szinte kézzelfogható, mai napig el nem feledett emlékeket hív elő, melyek a lelki és testi emlékezet határán léteznek: anyai ölelés, atyai pofon, érintések, amik (akár pozitívak akár negatívak) egy életre beleíródnak emlékezetünkbe. Riga az adott emléket/érintést sötétben világító festékkel alkotja újra, majd síkfilmre kontaktolja, így hozva létre megjelenési felületet az emlékezés számára.

A K.A.S. Galéria április 12-én nyíló kiállítása a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójával együttműködésben, Vivienne Gamble (UK) kurátori rendezésében valósul meg. Vivienne Gamble a londoni Seen Fifteen Gallery alapítója és a Peckham 24 fotóművészeti fesztivál igazgatója. A Seen Fifteen London dél-keleti részén, Peckham-ben található, a kreatív központként is jól ismert Bussey Building-ben. A galéria kortárs fotó- és videóművészettel foglalkozik, visszatérő kiállítója az amszterdami Unseen művészeti vásárnak. A kiállítás kiemelt célja, hogy aktív párbeszéd alakulhasson ki a hazai és nemzetközi fotós szcéna között.

_

A K. A. S. Galéria alapításától fogva az állami mecenatúra és az önmenedzselésben kevésbé járatos művészek közötti űrt kívánta kitölteni. 2015 óta a galéria programjában egyre fontosabb szerepet kap a 35 év alatti fotóművészek bemutatása, vendégkurátorok bevonásával és a nemzetközi kapcsolatok felé való nyitással. A galéria célja, hogy a fiatal fotóművészek találkozóhelyévé, közösségi pontjává váljon, segítve pályájukat egyéni és csoportos kiállításokkal.

A kiállítás társszervezője a 2017-ben alapított Initio Fine Arts, melynek célja az 1945 utáni kortárs közép-kelet-európai képzőművészet és design népszerűsítése és beépítése a nemzetközi művészeti szcénába, alkotóinak megismertetése Magyarországon és a határokon túl. Az Intio Fine Arts a családi hagyományt folytatva (K. A. S. Galéria), ugyanakkor nemzetközi tapasztalatokkal és kapcsolatokkal igyekszik a régió képzőművészeit segíteni.

_

A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Fotóművészek Szövetsége támogatása tette lehetővé.

A kiállítás társzervezője az Initio Fine Arts.

Köszönjük a Trapéz galéria hozzájárulását Biró Dávid sorozatának kiállításához.

A kiállítás a Budapest Art Week hivatalos programjának résztvevője.

© Biró Dávid
© Hodosy Enikő
© Riga Eszter
Web